logo  
 

KŪDRAS IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Kūdras plašai izmantošanai lauksaimniecībā ir daudz iemeslu. Kūdra ļauj efektīvi nodrošināt barības vielu piekļuvi, saglabā augstu augsnes auglību, spēlē svarīgu lomu apkārtējās vides un lauksaimniecības darbinieku veselības aizsardzībā.Pēdējos gados kūdras izmantošanas apjomi lauksaimniecībā pakāpeniski pieaug. Pašlaik tiek veikti pētījumi par kūdras īpašo raksturojumu noteikšanu un jaunām izmantošanas iespējām citās nozarēs - enerģētikā, ķīmiskajā rūpniecībā kā ekoloģiski drošu sorbentu.

FRĒZKŪDRAFrēzkūdra – dažādu izmēru un formu kūdras drupne, ko iegūst ar kūdras frēzēšanas metodi. Frēzkūdras svērtais vidējais diametrs variē no 5–6 līdz 26–60 mm.
Frēzkūdra satur  augu šķiedras, kas stipri uzlabo ūdens un gaisa apmaiņu augsnē. Frēzkūdras sastāvā ietilpst humīnskābes, kas īpaši palīdz augu aktīvai augšanai, un speciālie elementi – slāpeklis, fosfors, dzelzs, kālijs, kalcijs, magnijs.
 
Frēzkūdru iegūst ar frēzēšanas metodi, noņemot kūdras lauka virsējo slāni 11–20 mm biezumā. Lai veicinātu kūdras žūšanu, tiek veikta rušināšana. Pēc tam kūdra tiek savākta uzsūcot to speciālās tvertnēs. Frēzkūdra ir populāra kā mēslojums un aktīvi tiek izmantota lauksaimniecībā.
 
Gaišās frēzkūdras sastāva vidējie rādītāji:
 
 
Parameters
Testa rezultāti
 
 
pH
3,8-4,5
 
EC
1,5-6,0 mS/m
 
Litra svars
140-190 g/l
 
Mitrums
40-55 %
 
Ūdens uzsūkšana
20-70 g/l
 
Pelnu līmenis
0,5-4%
 
Tilpummasa
60-85 g/l