logo  
 

KŪDRAS IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Kūdras plašai izmantošanai lauksaimniecībā ir daudz iemeslu. Kūdra ļauj efektīvi nodrošināt barības vielu piekļuvi, saglabā augstu augsnes auglību, spēlē svarīgu lomu apkārtējās vides un lauksaimniecības darbinieku veselības aizsardzībā.Pēdējos gados kūdras izmantošanas apjomi lauksaimniecībā pakāpeniski pieaug. Pašlaik tiek veikti pētījumi par kūdras īpašo raksturojumu noteikšanu un jaunām izmantošanas iespējām citās nozarēs - enerģētikā, ķīmiskajā rūpniecībā kā ekoloģiski drošu sorbentu.

Mūsu kontakti

Deniss Cepeļevs
valdes loceklis
E-pasts: vaidens@vaidens.lv
Tālr.: +371 29233348
 
Dainis Aļeksējevs
valdes loceklis
E-pasts: dainis@vaidens.lv
Tālr.: +371 29495083

Jānis Kārkliņš
ražošanas vadītājs
E-pasts: saukass@inbox.lv.lv
Tālr.: +371 29388877

Valda Aļeksējeva
galvenā grāmatvede
E-pasts: valda@vaidens.lv
Tālr.: +371 29144344

Tālr./Fakss: +371 64773573
Smiltenes novads, Smiltene
Daugavas iela 1a
LV-4729
E-pasts: vaidens@vaidens.lv
Mājas lapa: www.vaidens.lv