logo  
 

KŪDRAS IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Kūdras plašai izmantošanai lauksaimniecībā ir daudz iemeslu. Kūdra ļauj efektīvi nodrošināt barības vielu piekļuvi, saglabā augstu augsnes auglību, spēlē svarīgu lomu apkārtējās vides un lauksaimniecības darbinieku veselības aizsardzībā.



Pēdējos gados kūdras izmantošanas apjomi lauksaimniecībā pakāpeniski pieaug. Pašlaik tiek veikti pētījumi par kūdras īpašo raksturojumu noteikšanu un jaunām izmantošanas iespējām citās nozarēs - enerģētikā, ķīmiskajā rūpniecībā kā ekoloģiski drošu sorbentu.

GRIEZTO KŪDRU



Griezto kūdru iegūst mehāniskā ceļā, izgriežot kūdras blokus. Mūsu uzņēmums izmanto grieztās kūdras iegūšanai divas metodes. 
 
Lielāko daļu grieztās kūdras apjoma mēs iegūstam ekskavatoram ar īpašu aprīkojumu izgriežot kūdru blokos.Bloku izmērs ir 15х25х45 cm. Tāpat mēs iegūstam griezto kūdru ar speciālu ieguves mašīnu «steba ».  Izmantojot to bloku izmērs ir 15x16x40 cm.
Grieztā kūdra tiek pārvadāta atklātā veidā bez iepakojuma.
Grieztās kūdras sastāva vidējie rādītāji:

        
 
Parameters
Testa rezultāti
 
 
pH
3,5-4,5
 
EC
1,5-6,0 mS/m
 
Litra svars
120-190 g/l
 
Mitrums
50-65%
 
Ūdens uzsūkšana
80-150 g/l
 
Putekļu līmenis
1-4%
 
Tilpummasa
55-75 g/l