logo  
 

KŪDRAS IZMANTOŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Kūdras plašai izmantošanai lauksaimniecībā ir daudz iemeslu. Kūdra ļauj efektīvi nodrošināt barības vielu piekļuvi, saglabā augstu augsnes auglību, spēlē svarīgu lomu apkārtējās vides un lauksaimniecības darbinieku veselības aizsardzībā.Pēdējos gados kūdras izmantošanas apjomi lauksaimniecībā pakāpeniski pieaug. Pašlaik tiek veikti pētījumi par kūdras īpašo raksturojumu noteikšanu un jaunām izmantošanas iespējām citās nozarēs - enerģētikā, ķīmiskajā rūpniecībā kā ekoloģiski drošu sorbentu.

Kūdras pārstrāde – fasēšana

SIA «Saukas kūdra» darbojas ražošanas cehs, kurā uzstādīta līnija kūdras smalcināšanai un separācijai frakcijās un kūdras iepakošanai «Big Bale». Viena big bale maisa izmērs līdzinās 6 m3. Mēs pārstrādājam un iepakojam gan griezto, gan frēzkūdru.
Grieztā kūdra sākumā tiek sasmalcināta frakcijās speciālā mašīnā un pēc tam tiek separēta frakcijās.

Standarta vilcējā var iekraut 24 Big Bales vai 144 m3, bet refrižeratorā 22 Big Bales - attiecīgi 132 m3.


 0–10 mm  
10–20 mm  
 20–40 mm  

Frēzkūdra, galvenokārt, tiek separēta frakcijās 0–40 mm:
 
 0–40 mm  
 
Taču pēc klientu vēlmēm mēs varam separēt frēzkūdru citās standarta frakcijās (0–10 mm; 10–20 mm; 20–40 mm).